Správa o transparentnosti za rok 2011 tu.
Správa o transparentnosti za rok 2012 tu.
Správa o transparentnosti za rok 2013 tu.
Správa o transparentnosti za rok 2014 tu.
Správa o transparentnosti za rok 2015 tu.
Správa o transparentnosti za rok 2016 tu.